Tietoa Annesta

Anne Berner

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on syntynyt vuonna 1964. Anne valittiin eduskuntaan eduskuntavaaleissa keväällä 2015. Ennen politiikkaan lähtemistä ja nykyistä ministerin tehtäväänsä Annen tausta on vahvasti yrittäjyydessä: Suvun perheyritys Vallila Interiorin johdossa Anne on toiminut vuodesta 1989 lähtien. Tänä päivänä Anne on edelleen Vallila Interiorin pääomistajana ja toimii hallituksen puheenjohtajana sekä johtaa myös Vallilan omaa kokoelmaa.

Lisäksi Anne on toiminut vuosien saatossa useiden yritysten hallituksissa sekä erilaisissa luottamustehtävissä. Perheyritysten liiton hallituksen jäsenenä Anne toimi vuosina 2005–2008 ja puheenjohtajana vuosina 2009–2012. Lisäksi Anne on toiminut aktiivisesti Suomalaisen Työn Liitossa, viimeisimmässä tehtävässään johtokunnan puheenjohtajana (2013–2015) ja aikaisemmin (2010–2013) johtokunnan jäsenenä. Tärkeä tehtävä Annelle on viime vuosina ollut myös toimia Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen vetäjänä, josta on muodostunut Annelle hyvin henkilökohtainen ja tärkeä hanke. Hanke jatkuu Annen johdolla vuoteen 2017 saakka.

Annesta itsestään on myös hienoa, että hänet valittiin vuonna 2014 Stadin Friiduksi ja Espoon Ellaksi. Vapaa-ajallaan Anne lukee paljon, huolehtii fyysisestä kunnostaan kuntosalilla ja terveellisillä elämäntavoilla ja nauttii kulttuurista, erityisesti taidenäyttelyistä, konserteista sekä oopperasta.

Anne näyttäytyy julkisuudessa energisenä, positiivisena ihmisenä, karismaattisena puhujana ja voimakastahtoisena johtajana, mikä kuvaa Annea myös arjessa hyvin. Anne on päämäärätietoinen ja vaativa, mutta samalla hän on reilu, luottaa toisten osaamiseen ja arviointikykyyn ja tunnustaa onnistumiset sekä kiittää hyvin tehdystä työstä.

Meidän täytyy osallistua yhteiskunnan uudistamiseen ja kehittämiseen. Jos asioiden haluaa muuttuvan, ne muuttuvat sisältäpäin. Aina löytyy parannettavaa ja kehitettävää, mutta se vaatii ihmisiä, jotka ovat halukkaita kantamaan vastuuta ja osallistumaan.

Anne tekee päätöksiä ja vie asioita eteenpäin. Yrittäjäperheessä jo nuorella iällä opittu vastuunkanto merkitsee Annelle paljon – on tärkeää olla luottamuksen arvoinen. Anne uskoo, että meillä on valinnan mahdollisuus ja valinnoistamme vastaamme aina itse. Asenteemme, suhtautumisemme, tahtomme ja tekomme voimme aina valita.

Annelle on luontevaa ryhtyä itse toimiin ja pyrkiä saamaan aikaan asioita, ei pelkästään puhua niistä ja tuoda niitä esille. Tätä hän odottaa myös muilta. Joskus asenne, jolla mennään vaikka läpi harmaan kiven, voi näyttäytyä ulospäin kovuutena, mutta pohjimmiltaan syyt toimia löytyvät aidosta välittämisestä. Anne uskoo, että on itse toimittava, jos haluaa saada asioita aikaan. Muutos lähtee aina tahdosta. Kun on tahtoa, löytyy aina aikaa, vaihtoehtoja ja tapoja päästä eteenpäin. Anne todella tekee sen, minkä lupaa.

Anne on itse yrittäjänä kokenut erilaisia aikoja. Kaikki tilanteet vaativat kovaa työtä ja rohkeita päätöksiä sekä eteenpäin katsomista. On tärkeää luoda kasvua ja uskoa huomiseen. Osallistuminen nuoria kannustavaan ja tukevaan toimintaan on keskeistä yhteisen tulevaisuutemme kannalta. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on tärkeää, vahvuudet syntyvät rakentamalla erilaisten osaamisalueiden välille. Lastensairaalahankkeessa toimiminen on Annen mukaan ollut opettavaista ja silmiä avaavaa. Hanke kuvastaa hyvin niitä arvoja, joiden kautta uuden tekeminen voidaan käynnistää yhteiskunnassamme ja kolmannella sektorilla, ja joka luo edellytyksiä rakenteiden uudistamiseksi. Hanke on luonut näköalaa asioihin, joita voitaisiin parantaa yhteiskunnassamme julkisen sektorin sekä Suomen talouden osalta.

Anne lähti politiikkaan elinkeinoelämän taustalla, ja haluaa jatkossakin herättää keskustelua, haastaa kommentoimaan ja pohtimaan sekä Suomen kuntoon laittamiseksi tarvittavia päätöksiä että poliittista järjestelmäämme.

Henry Ahlavuo ja Lotta Lappalainen,
Työskentelemme Annen kanssa Vallila Interiorissa