Tietosuoja

Tietosuoja, evästeet ja henkilötietojen käsittely

Sivusto sitoutuu suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat

  • ladatut sivut
  • ajankohta
  • IP-osoite
  • verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Sivusto käyttää lisäksi vierailuaikaisia evästeitä, joilla mahdollistetaan sivuston turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen toiminta käytön.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin tai palautteeseen.

Sivusto edelleen ohjaa kaikki suojaamattomat yhteyspyynnöt SSL-salattuun osoitteeseen  https://anneberner.fi.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on yhteyksiä kolmannen osapuolen palveluihin, nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebookin ja Twitterin yhteisöliitännäisiä sekä Googlen analytiikkapalvelu). Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.